Hoe doen we dat?

In tegenstelling tot traditionele theoretische cursussen/trainingen die vooral gericht zijn op awareness en kennisoverdracht stelt het Emotionele Intelligentie Instituut een integrale én chronologische aanpak . De samenhang en volgorde tussen de verschillende vaardigheden is primordiaal.

Vandaar gaat het hier eerder over een intensief, interactief begeleidingstraject in plaats van een klassieke opleiding of training. Dit traject van groepscoaching tijdens 10 dagdelen per deelnemer is noodzakelijk voor het optimale resultaat.

Alleen met een speciale gestructureerde aanpak kan de betrokken persoon oude gewoontes de baas worden en transformatie bekomen. Met Commitment Learning™ kunnen resultaten gegarandeerd worden. Deze aanpak gecombineerd met persoonlijke wil, tools en selfcoaching kunnen leiden tot verandering en groei.

Zeer bewust en zeer overtuigd kiezen we voor een praktische, niet-academische aanpak. Wij zijn er door jaren ervaring van overtuigd dat sociale vaardigheden niet kunnen verworven worden met traditionele opleidingstechnieken. Studies over de werking van het brein bewijzen dat een duurzame verandering slechts bereikt wordt door continue kleine, eenvoudige maar ingrijpende verbeteringen (Kaizen-techniek) van oude gewoonten en manier van “zijn”…met “hefboomeffect”!

We werken aan volgende vaardigheden:

Zelfontplooiing

  • Wie Zelfbewust  is, kent en accepteert zichzelf, z’n eigen sterktes, zwaktes en talent, kan omgaan met kritiek, heeft zelfvertrouwen, verwerft meer inzicht in bewuste en onbewuste doelen, vindt zijn waarden.
  • Wie Zelfbeheerst is, stuurt z’n eigen kracht en energie, is evenwichtig, herkent stresssignalen en kan de spanning in goede banen leiden, kan zijn gedrag aanpassen aan verschillende omstandigheden, kan zich blijven focussen ongeacht de omgevingsfactoren, heeft relativeringsvermogen en is zelfverantwoordelijk.
  • Wie Zelfgemotiveerd is, leeft volgens eigen talent, waarden en doelen, kan zichzelf motiveren na een tegenslag, bezit de nodige uitvoeringsdiscipline om altijd voor de juiste prioriteiten te kiezen en bereikt balans in zijn leven, durft te zijn wie hij is.

Sociale intelligentie:

Pas als de vaardigheden van persoonlijk meesterschap verworven zijn, kunnen de volgende interpersoonlijke vaardigheden slagen:

  • Wie Empathisch is, kan inlevend luisteren, begrijpt een andere collega, kan emotioneel intelligent communiceren, kan andere collega’s motiveren, kan constructief werken in team.
  • Wie Leiderschap beheerst, is een charismatisch voorbeeld en bereikt makkelijker en meer teamdoelen, kan opbouwende kritiek geven, conflicten vermijden of oplossen.

De combinatie van beide, zelfontplooiing en sociale intelligentie wordt emotionele intelligentie genoemd.